Dialect

Martenslinde, zijn inwoners, zijn dialect.
Op 24 april 2016, tijdens de erfgoeddag, hebben wij dit boekje voorgesteld.
In totaal hebben 16 mensen deelgenomen aan de interviews van waaruit dit dialectboekje is samengesteld. Allemaal mensen die nagenoeg hun hele leven gewoond hebben in ons dorp en waarvan één van de ouders afkomstig is van Martenslinde.
Omdat het boekje is uitverkocht, zullen wij het nu gedeeltelijk publiceren op deze website.
Nogmaals dank aan al die mensen voor hun enthousiaste medewerking aan dit project. Het waren stuk voor stuk inspirerende gesprekken met mensen die ons inzage gaven in hun leven in hun dorp. Zij zullen hier allemaal in beeld komen de volgende weken met een aantal dialectwoorden die zij tijdens het interview gebruikten. Het geeft dan ook een ‘impressie’ weer van wat zij hebben verteld.

Left
Large
Center
Stretch
Center
Stretch
Center
Stretch
Center
Stretch
Center
Stretch
Center
Stretch
Center
Stretch
Center
Stretch
Left
Stretch
Center
Stretch
Center
Stretch
Left
Stretch