Actueel

Bilzen herdenkt

Impressies van WO II in Groot-Bilzen

 
Meer dan 75 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog, organiseren alle heemkringen van Groot-Bilzen een  expositie rondom het thema ‘herinneringen aan WO II in Bilzen’.
Aan de hand van videoreportages over bijzondere gebeurtenissen wordt een impressie gegeven van wat er zich afgespeeld heeft op diverse locaties in Bilzen in de periode 1940-1945.
Elke heemkring heeft een gebeurtenis geselecteerd die plaats vond op het grondgebied van de betreffende (deel)gemeente of waarbij een of meerdere inwoners van de (deel)gemeente betrokken was.
De videoreportages, die gemaakt worden door Joachim Plusquin en Sagar Bikha en collega’s, zullen vertoond worden op 30 & 31 januari en 6 & 7 februari in EXPOkimpel.
 
Op vrijdag 29 januari 2021 geeft Professor Wouter Gheyle van de Universiteit Gent, een lezing over zijn project: ‘Onder de radar: zoek je mee naar de sporen van WO II in Limburg?’ 
 
De lezing en de expositie vinden plaats in De Kimpel en zijn gratis toegankelijk.
 
Info: www.bilisium.be;www.heemkringlandrada.be;www.heemkundekringrosmeer.be;www.heesdorp.beheemkundekring.mopertingen@telenet.been www.lininhetgroen.be  
 
Voor de lezing is vooraf inschrijven noodzakelijk bij de voorzitter van ‘Lin in het groen’: katrien.bruggeman@gmail.com.
 
 
Wegens de huidige Coronamaatregelen bestaat de mogelijkheid dat het geheel verschoven wordt naar een latere datum.
Info hierover zal terug te vinden zijn  op de website van de deelnemende verenigingen.

 

 
 
 
 

BIJzonder wonder!

 
 Op het kinderkerkhof is, ter nagedachtenis aan de overleden kinderen van Martenslinde, een kunstwerk geplaatst. Het werk van Petrus Vanlessen is tot stand gekomen in nauw overleg met de ouders en familieleden van de overleden kindjes. Zij hebben niet alleen bijgedragen aan het ontstaan van het kunstwerk, maar ze hebben ook een tastbare herinnering aan hun overleden kindje er in aangebracht.
 
Het plan was om dit kunstwerk begin november op gepaste wijze officieel te onthullen, doch wegens Corona kon dit niet.
 

Afgelopen vrijdag is het werk in kleine kring geplaatst op het kinderkerkhof en zondag hebben we in het kader van de ‘Wereld Lichtjesdag’ er vele lichtjes rond gezet.
De officiële onthulling volgt later nog.
 
Dank aan allen die hier een bijdrage aan geleverd hebben: Petrus Vanlessen, de ouders en familieleden van gestorven kindjes, de Kerkhofvrienden, onze sponsors: de stad Bilzen, in het bijzonder schepenen Cleuren en Mebis en Oosterbosch Frank en Benny bvba.
 
Mocht je nieuwsgierig zijn, kom eens een kijkje nemen en sta stil bij alle emotie die in de dit werk vervat zit.

 

Left
Large

1 november 2020 in Martenslinde

 
2020 zal altijd herinnerd worden als een heel apart jaar.
We hadden dit jaar iets bijzonders gepland. Op 31 oktober zou eerst het kunstwerk op het kinderkerkhof onthuld worden en aansluitend zou Ferm de Troostplek plechtig openen.
            
Op 1 november zou dan Reveil plaats vinden, waarbij er gezorgd zou worden voor live muziek door enkele vrijwilligers en een van onze dorpsgenoten, Betsy Vanrusselt, zou een passende tekst voorlezen.
Door Covid-19 is dit echter niet kunnen gebeuren.
Wel hebben we ervoor gezorgd dat er op het kerkhof toch een ‘warme’ sfeer was. Niet alleen door de vele prachtige bloemen maar ook  door de vele kaarsjes van Reveil.
Ook de Troostplek ziet er prachtig uit; er zijn bloembollen geplant en op een bankje kun je even tot rust komen en mijmeren….
Dank aan allen die hieraan meegewerkt hebben!

Left
Large

3° Editie van REVEIL in Martenslinde

‘Lin in het groen’ organiseert al het 3ejaar op rij een REVEILmoment op het kerkhof van Martenslinde. 
Dit is ook de stad Bilzen niet ontgaan, want dit jaar stimuleren zij alle deelgemeenten van Groot-Bilzen om ons initiatief te volgen!
 
Iedereen die op 1 november vanaf 16.30 u.ons kerkhof bezoekt, krijgt een kaars van Reveil. De bedoeling is dat er op deze dag op elk graf een kaars zal branden.
Om 16.45 u. is er dan een ingetogen optreden van muzikanten en de voordracht van een gedicht. 
Voor meer info: https://www.reveil.org

 
DOOR DE CORONACRISIS IS DE REVEIL GEANNULEERD !
 
 
 
 
 
 
Left
Medium

De nacht van 16 op 17 augustus 1941
Martenslinde heeft na 79 jaar zijn herdenkingsmonument voor de gecrashte Britse bommenwerper. Vijf heel jonge militairen lieten hierbij het leven. Zij werden op 21 augustus 1941 begraven in Martenslinde en na de oorlog werden hun stoffelijke resten overgebracht naar het Brits militair kerkhof in Heverlee. Er staat nu één herdenkingsplaat op het kerkhof van Martenslinde en één op de plaats van de crash (Het Hondsgat - langs de Kastanjedreef)

Het IWGC of de ‘Imperial War Graves Commission’, was een Britse instelling die zich bezighield met het begraven en herdenken van dode en vermiste soldaten uit de twee Wereldoorlogen.
Platen, zoals op de afbeelding, werden opgehangen op plaatsen waar Britse soldaten begraven lagen. De plaat hing, tot de jaren ’70 van vorige eeuw, tegen de gevel van de woning van Louis en Louise op de Riemsterweg (de vroegere Boerenbond). Toen de woning werd afgebroken is ze heel lang zoek geweest, maar gelukkig niet verloren.
Nu hangt ze tegen de voorgevel van de kerk op de plaats waar ooit de 5 doodskisten stonden opgesteld bij de begrafenis van de jonge militairen.

Left
Medium

De kapel van O.L.Vrouw van Zeven Smarten
Deze kapel ligt op het einde van de Martenslindestraat.

Sinds de periode van de Corona crisis wordt aan de kapel, iedere zaterdagavond om 20u wanneer de kerkklokken luiden, door de Martenslindenaren in de handen geklapt en door enkele mensen muziek gespeeld om het verzorgend personeel in de ziekenhuizen en rusthuizen een ‘hart onder de riem te steken’ .
De meewerkende muzikanten zijn Ronald Hamal, Fonny Vanrusselt en zijn dochter Karen.

Bij deze kapel hoort ook een mooi verhaal dat jullie kunnen lezen door onderstaande link te volgen.
https://www.lininhetgroen.be/geschiedenis

 

Left
Large

Beelden zeggen meer dan woorden!

Niet alleen de zorgverleners zijn de afgelopen weken van Coronatijd hardwerkende mensen geweest, ook enkele vrijwilligers van de Kerkhofvrienden en Lin in het Groen hebben , gezien de strenge coronamaatregelen, (apart) zeer hun best gedaan om ons oude- en kinderkerkhofje een fris en zomers tintje te gegeven. Bloemen planten, grond frezen om bijenvriendelijke bloemen te zaaien, maaien, snoeien en vooral veel water geven … alles werd met veel liefde gedaan. Kom eens kijken naar ons kerkhofpark!

Left
Large

Geodetisch merkpunt in de gevel van de kerk
Op 27 April 2020 heeft ‘Lin in het groen’ een verklarend plaatje geschroefd tegen de NW-kant van de kerk. Het geeft wat uitleg over het waterpassingmerkteken dat ingemetseld is in de muur van de kerk, op ongeveer 80 cm boven de grond.
Men noemt het ook wel een ‘Geodetish merkpunt’ of een ‘Altimetrisch merkpunt.
Meer uitleg kan je vinden op de website van het NGI.
De koperen bol op de kerktoren is een 2de merkpunt (Planimetrisch merkpunt)
Als je onderstaande link volgt en inzoemt op de kaart tot bij de kerk van Martenslinde, dan zie je 2 gekleurde merktekens; een blauw en een groen cirkeltje.
Als je er eentje aanklikt krijg je bijkomende info.
Druk dan op 'fiche openen' en je krijgt heel wat info te zien.Wanneer je de 2 hoogtes op de 2 fiches met elkaar vergelijkt, dan kan je de hoogte van de kerk berekenen.
Door uit te zoemen kan je anderen Geodetische merkpunten in de omgeving ontdekken.
Link: https://gdoc.ngi.be/?lang=nl&x=615016.38&y=6595457.61&zoom=14&l=nl&baseLayer=ngi.cartoweb.topo_bw.be&layers=alti_coord,plani_coord,three_d_coord

 

Left
Large

Dialect op school
Op woensdag 4 maart organiseert ‘Lin in het groen’, voor het vijfde jaar op rij, zijn ‘dialect-dag’ met de kinderen van school ‘De Halte’ in Martenslinde.
Het thema is dit jaar; ‘Zo speelden wij vroeger’.
 

Left
Large

Een Klimaatboom in Martenslinde met hulp van de kleuters!

Op 17 februari is er een Amberboom geplant op het kerkplein in Martenslinde. De kleuters van basisschool De Halte hebben meegeholpen met de planting ervan en ook schepenen Maike Meijers en Guido Cleuren staken een handje toe! Veel opa’s en oma’s kwamen een kijkje nemen hoe deze met ballonnen versierde boom geplant werd.
Het wordt zeker een prachtige boom midden in ons dorp!

 

Left
Large

Werken en op verkenning in de omgeving van het Wilderpark
Het is een tweejaarlijkse traditie geworden dat de leerlingen van de hoogste graad van basisschool De Halte in Martenslinde deelnemen aan een project rond natuurbeleving en -beheer.
Ook deze keer was deze gericht op het Wilderpark, maar nu niet in het park zelf, wel in het bosje gelegen aan de overkant van de ingang van het park in Klein Wilder.
Samen met Maxim Geunis van Natuurpunt Educatie en ‘Lin in het groen’ hebben de kinderen en de leerkrachten van de school, op 30 januari opruimwerkzaamheden verricht in het bos.
Werken in de natuur is niet alleen een ‘fysieke’ belevenis (want er is hard gewerkt!), het is ook goed om wat ze geleerd hebben over de natuur in de praktijk te zien en te beleven. Daarom komt er ook een vervolg op deze werkdag en gaan de kinderen een ‘natuurontdekkingstocht’ doen.
Deze zal plaats vinden op 21 april.

 

Left
Large

Kunstwerk op het kinderkerkhof in Martenslinde
In het kader van de verfraaiing van het kinderkerkhof in Martenslinde is beeldend kunstenaar Petrus Vanlessen benaderd om een kunstwerk te maken ter nagedachtenis van alle overleden kinderen in Martenslinde.
Na gesprekken met de ouders en familieleden van overleden kinderen heeft de kunstenaar een voorstel ontworpen. Dit voorstel is uitgebreid besproken en geëvalueerd. Het wordt zeker een heel bijzonder werk, waarbij de participatie van de families en de interactie met kinderen een belangrijke plaats krijgt!
Op 9 mei (15 u) zal het kunstwerk onthuld worden op het kerkhof van Martenslinde.
Alle belangstellenden zijn welkom!
 

Left
Large

Het Waterproject
De kinderen van de gemeentelijke basisschool De Halte hebben, onder de bezielende leiding van meester Pieter, deelgenomen aan het project ‘Wij doen mee’. Het gaat hier om een project vanuit de milieuadviesraad Alebi, waarin schoolkinderen werken rondom een thema dat gaat over natuur en milieu. In Martenslinde is gekozen voor het thema water. Er zijn o.a. ook affiches ontworpen (voor o.a.  de Kimpel) waarin aandacht gevraagd is om zuinig om te gaan met water. Als beloning voor hun bijdrage kregen alle kinderen een ticket om te gaan zwemmen in het stedelijk zwembad in Bilzen. (Met dank aan het bestuur van de stad Bilzen)
 

Left
Large

 

Left
Stretch

Milieuprijs stad Bilzen 2019
Net als voorgaande jaren heeft de stad Bilzen ook dit jaar de MILIEUPRIJS uitgereikt.
Dit vond plaats in een feestelijke bijeenkomst in de Blondeswinning in Grote Spouwen op donderdag 28 november.
Dit jaar hebben de Kerkhofvrienden van Martenslinde deze prijs gekregen voor hun inzet om van het kerkhof een groen begraafpark te maken.
De prijs werd uitgereikt door Maike Meijer, schepen van milieu.
Net zoals voorgaande jaren kreeg de prijswinnaar ook dit jaar een origineel kunstwerk, gemaakt door een afgestudeerde van de Kunstkoepel in Bilzen. Dit jaar was het een litho, gemaakt door Jasmine Biesmans uit Hoeselt.
Dit jaar werd er ook een prijs voor de ‘Boom van het jaar’ uitgereikt. Deze ging naar de Rode Beuk in de Zonhoevestraat in Beverst.

 

Left
Large

Een begraafplaats is vanaf 01 november geen kille plek meer!
Op 01 november organiseert ‘Lin in het groen’ opnieuw het Reveilmoment te Martenslinde/Bilzen op de plaatselijke begraafplaats.
Het idee van Reveil is eenvoudig: de vzw Reveil moedigt artiesten aan om 1 november nieuw leven in te blazen.
In bijna 1 op de 3 gemeentes dompelen muzikanten, fanfares, dichters en verhalenvertellers hun lokale begraafplaats onderin een warme gloed van ingetogen muziek, poëzie en lokale levensverhalen.
Zo is een Reveilmoment een eerbetoon aan de wortels van elke gemeente, met het diepste respect voor elke overtuiging.
Alle inwoners van Martenslinde zijn uitgenodigd om vanaf 17 u. deel te nemen aan dit Reveilmoment (na de mis van 16 u.),met een ingetogen optreden van harpiste Barbara Di Filippo.
Want meer en meer mensen hebben er behoefte aan om méér te doen op 01 november dan een bloem neer te leggen op het graf van hun nabestaanden.
Alle inwoners van Martenslinde ontvangen wij met een verlicht welkom.

 

Left
Small

Erfgoedjaarmarkt 2019

Erfgoedjaarmarkt
Op zondag 6 oktober had de Erfgoedjaarmarkt, die georganiseerd werd door Erfgoed Haspengouw, plaats in de Kimpel.
Het was een grote samenkomst van allerlei verenigingen uit vele Haspengouwse dorpen die zich allemaal bezig houden met Erfgoed.
‘Lin in het groen’ was er dit jaar ook weer bij. Wij hadden dit jaar als thema gekozen voor:
‘Het Kerkhof, ons erfgoed’, ‘De Natuur, ons erfgoed’ en ‘Het Dialect, ons erfgoed’. Vooral dit laatste oogstte veel bijval.
Voor meer info en foto's ga je naar onderstaande link;    
http://www.lininhetgroen.be/dialect

Left
Large

Weerstandskapel of de kapel van het Geheim Leger te Munsterbilzen

Kapel voor de herdenking van terechtgestelde en omgekomen verzetslieden van het Geheim Leger tijdens de 2de wereldoorlog. Twee marmeren gedenkplaten staan links en rechts naast de kapel. Op de platen staan de namen van 51 omgekomen weerstanders. Iedere 2de zondag van september is er aan de kapel een herdenkingsplechtigheid. Dit jaar hebben de kinderen van Mathieu Vanherle (Jeaninne en Ghislain) een pakkende getuigenis voorgelezen van hun vader die in het verzet zat tijdens de 2de  wereldoorlog. Voor de hele getuigenis kunt U terecht op de website van ‘Lin in het groen op onderstaande link::
http://www.lininhetgroen.be/geschiedenis

 

Left
Medium

Infoborden

In Martenslinde zijn er twee natuurgebieden die toegankelijk zijn voor iedereen en waar het goed is om te wandelen en te ontspannen. Het zijn het Wilderpark en het Stentelerbos. Deze beide gebieden liggen vlak bij elkaar en zijn gelegen op de grens met Waltwilder.
Omdat deze gebieden veel bezocht worden door wandelaars en omdat ze vlakbij de fietsroute liggen, is, in samenspraak met de stad Bilzen, besloten om er informatieborden te plaatsen. Op deze borden staat uitleg over het gebied, de historie ervan en over de planten en bomen die er voorkomen.
Misschien de moeite waard om ze eens te gaan bekijken?

 

Left
Stretch

De Kerkhofvrienden

Center
Full

Het Kinderkerkhof

Het kinderkerkhof   
De werken aan het kinderkerkhof was één van de prioriteiten waarmee de kerkhofvrienden begonnen in 2017, maar dit bleek niet te lukken.
Nu, na 2 jaar, hebben wij een plan zoals het er moet uitzien. Dit werd met de stad en het kerkfabriek besproken.Petrus Vanlessen werd gevraagd om een aangepast kunstwerkje te maken. Ook de kinderen van onze school 'De Halte' zullen samen met Petrus het uiteindelijk resultaat bepalen.We brachten ook de families, van de overleden kindjes, bij elkaar en konden zo hun verhaal vertellen.
Het was een emotionele avond maar ook een opluchting voor de betrokkenen. Een verhaal dat Petrus kan gebruiken om het kunstwerk zijn uiteindelijke vorm te geven.
Wij hebben de ondersteuning van de stad en de hulp van de groendienst om dit project tot een goed einde te brengen.
http://www.lininhetgroen.be/kerkhofvrienden

Left
Large

Vergroening van onze begraafplaats

 Sinds enkele dagen is men begonnen met het definitief verwijderen van de laatste grijze kiezel rondom onze kerk. In Vlaanderen waren begraafplaatsen jarenlang onaantrekkelijke kiezelvlaktes in het landschap en/of in de dorpskom. Sinds 2015 geldt er een verbod op het gebruik van pesticiden in de openbare ruimte .
Op aandringen van ‘Lin in het groen’, en met de groendienst van Bilzen, wordt verder gewerkt aan de vergroening van onze begraafplaats.
Deze fase is een volgende stap in het realiseren van een groene rustplaats voor onze dierbaren.
Wij, als ‘Lin in het groen’, met de onbaatzuchtige steun van de kerkhofvrienden en de stad Bilzen, zullen blijven ijveren voor een aantrekkelijker begraafpark, waar iedereen die het bezoekt tot rust kan komen in een mooiere groene omgeving.
‘Lin in het groen’: Jeanine, Katrien, Yolande, Lambert, Ludo en Peter
 

Left
Large

De Kerkhofvrienden

'Lin in het groen' trakteert de Kerkhofvrienden.
Het voorjaar bracht nieuw leven en goede zin om het kerkhof weer op te frissen.
Dit was het moment om de Kerkhofvrienden eens goed te trakteren.
Ook burgemeester Bruno Stegen, schepen Wouter Raskin en hoofd van de groendienst Philip Eyckens mochten mee aanschuiven.
Het was een gezellig onderonsje en een goed moment om de noden van het kerkhof in het daglicht te brengen.

http://www.lininhetgroen.be/kerkhofvrienden

 

Left
Large

Petanque in Martenslinde van begin mei tot begin oktober

Left
Large

Dialect op school

Op dinsdag 24 januari 2019, hebben wij onze 4de editie 'dialect op school' gehad.
Voor meer info ga naar deze link:  http://www.lininhetgroen.be/15-januari-2016-dialectproject-op-school
Voor meer foto's ga naar: http://www.lininhetgroen.be/dialect-op-school
 

Left
Large

Ambassadeur Heemkunde Vandaag

Left
Stretch

Genomineerd als 'Ambassadeur Heemkunde Vandaag' 2018

Vandaag (30-10-2018) is 'Lin in het groen' uitgenodigd door Heemkunde Vlaanderen, op de prijsuitreiking van 'Ambassadeur Heemkunde Vandaag'
Wij zijn één van de drie genomineerden.
De titel van Ambassadeur wordt uitgereikt door Heemkunde Vlaanderen aan een vrijwilliger, vrijwilligersvereniging of actie met, voor of door vrijwilligers die recent heemkunde op een positieve manier bij een breed (nieuw) publiek heeft gebracht.
Op zaterdag 24 november zal de uiteindelijke winnaar bekend gemaakt worden in Mechelen. Wij zullen zeker aanwezig zijn.
Deze nominatie en het winnen van de Gouden Weckpot geeft ons vernieuwde kracht om ook in 2019 nieuwe projecten aan te vatten.
Zie ook:
https://www.heemkunde-vlaanderen.be/genomineerden-ambassadeur-heemkunde-vandaag-2018-bekend/

Left
Large

'Lin in het groen' in de krant

Left
Medium

De Gouden Weckpot 2018

De Gouden Weckpot
De campagne van de Gouden Weckpot startte in het najaar van 2017 tijdens de Erfgoedjaarmarkt. Vanaf dat moment kon iedereen een vereniging, een persoon of een stukje erfgoed nomineren voor de Gouden Weckpot: een symbolische prijs om het Haspengouws erfgoed en haar vrijwilligers extra in de kijker te zetten. Uit de verschillende inzendingen werd per gemeente een aantal verenigingen genomineerd.
Tijdens de Nacht van de erfgoedliefhebber in de Blondeswinning in Grote-Spouwen (Bilzen) werden de winnaars van de Gouden Weckpot bekend gemaakt. Per gemeente was er een winnaar. Wie het voorbije half jaar het meest stemmen verzamelde via deze website, kreeg een unieke weckpot, gemaakt door Doreen Poesen. Deze kunstenares maakte 9 unieke aardewerken weckpotten.
Lin in het groen is één van de winnaars:
Volgens Erfgoed Haspengouw wordt onze erfgoedvereniging door collega’s bewonderd voor hun dynamische werking en de manier waarop ze nieuwe generaties betrekken met het lokale erfgoed van een klein Haspengouws dorp. Ze hebben zo onder meer verschillende projecten gedaan met de lagere school en organiseren ze publieksactiviteiten die goed gesmaakt worden door de lokale bevolking.
Zie ook:http://www.erfgoedhaspengouw.be/projecten/wat-wil-jij-bewaren-voor-de-toekomst/de-winnaars/
 

Left
Medium