Archeologieproject

Het is bekend dat Haspengouw een regio is waar veel bewoning en beweging (vaak van voorbijtrekkende troepen) is geweest. Onze geschiedenis bewijst dit en dat laat sporen na.
‘Lin in het groen’ wil daarom nagaan of er hier in de directe omgeving sporen zijn overgebleven van vroegere bewoning.
Om dit te doen, hebben we Tim Vanderbeken, archeoloog van ZOLAD+, bereid gevonden ons hierbij begeleiden.

Wie mee wil wandelen en zoeken of geïnteresseerd is in dit project, aarzel niet informatie in te winnen bij Ludo Swinnen van 'Lin in het groen'

swinnenludo@hotmail.com
Voor meer foto's ga naar 'Archief' of deze link:
http://www.lininhetgroen.be/archeologie-lin
Left
Stretch