Bermwerking

Lin in het groen; Martenslinde

Een van de doelstellingen van ‘Lin in het groen’ is: een bijdrage te leveren aan het groene landelijke karakter van Martenslinde. Wij vinden dit belangrijk en willen ons daarvoor inzetten.
Uit onderzoek is ook gebleken dat:’ meer groen in de woonomgeving’ mensen gelukkiger maakt en een aangename sfeer creëert in de buurt. Vanuit die optiek hebben we in 2014 dit ‘bermproject’ gestart.
De belangrijkste toegangsweg naar het centrum van het dorp is de Buitenbankstraat. Deze straat, die haar naam dankt aan de mogelijke aanwezigheid hier van de buitenbank van Bilzen heeft, heeft een centrale plaats in het dorp en is ook een belangrijke toegangsweg naar de kerk, het kerkhof en zaal De Linde.
‘Lin in het groen’ heeft, in overleg met de groendienst van de stad Bilzen, het op zich genomen om de berm langs deze Buitenbankstraat mede te onderhouden.
Dit project is gestart in 2014 met enkele vrijwilligers. Het bermwerk wordt vanaf die tijd met een zekere regelmaat gedaan. Ook werd gezorgd voor extra plantjes voor die berm.
We hopen dat we na enkele jaren straks een mooie , liefst bloemrijke, berm zullen aantreffen langs deze straat.

Left
Large