Nieuw bos

Nieuw bos

Dichtbij het Wilderpark (aan het eind van de Stintelaarstraat en vlakbij Klein Wilder) is een nieuw  bos aangeplant. Op het stuk grond van 4 hectare, waar vroeger Canadabomen stonden, zijn nu 8000 inheemse boompjes geplant. Diverse boomsoorten, zoals zomereiken, beuken, essen en lindes, zijn er geplant. Doorheen het terrein loopt de Stentelergracht en langs deze gracht komt er hooiland. Ook het vroegere pad ‘de Kleine Kromme Veldweg’ wordt weer in eer hersteld.
De scholen van Martenslinde en Waltwilder hebben meegeholpen met de aanleg van dit bos. Op zaterdag 5 december 2015 was de publieksdag..

Left
Large