Nieuws

Activiteitenagenda

HEDEN EN TOEKOMST.

 • Ambassadeur Heemkunde Vandaag
Vandaag (30-10-2018) is 'Lin in het groen' uitgenodigd door Heemkunde Vlaanderen, op de prijsuitreiking van 'Ambassadeur Heemkunde Vandaag'
Wij zijn één van de drie genomineerden.
De titel van Ambassadeur wordt uitgereikt door Heemkunde Vlaanderen aan een vrijwilliger, vrijwilligersvereniging of actie met, voor of door vrijwilligers die recent heemkunde op een positieve manier bij een breed (nieuw) publiek heeft gebracht.
Op zaterdag 24 november zal de uiteindelijke winnaar bekend gemaakt worden in Mechelen. Wij zullen zeker aanwezig zijn.
Deze nominatie en het winnen van de Gouden Weckpot geeft ons vernieuwde kracht om ook in 2019 nieuwe projecten aan te vatten.
Zie ook:
https://www.heemkunde-vlaanderen.be/genomineerden-ambassadeur-heemkunde-vandaag-2018-bekend/
Voor
het resultaat verwijzen wij naar deze link: http://www.lininhetgroen.be/actueel
 • De Gouden Weckpot

De campagne van de Gouden Weckpot startte in het najaar van 2017 tijdens de Erfgoedjaarmarkt. Vanaf dat moment kon iedereen een vereniging, een persoon of een stukje erfgoed nomineren voor de Gouden Weckpot: een symbolische prijs om het Haspengouws erfgoed en haar vrijwilligers extra in de kijker te zetten. Uit de verschillende inzendingen werd per gemeente een aantal verenigingen genomineerd.
Tijdens de Nacht van de erfgoedliefhebber in de Blondeswinning in Grote-Spouwen (Bilzen) werden de winnaars van de Gouden Weckpot bekend gemaakt. Per gemeente was er een winnaar. Wie het voorbije half jaar het meest stemmen verzamelde via deze website, kreeg een unieke weckpot, gemaakt door Doreen Poesen. Deze kunstenares maakte 9 unieke aardewerken weckpotten.
Lin in het groen is één van de winnaars:
Volgens Erfgoed Haspengouw wordt onze erfgoedvereniging door collega’s bewonderd voor hun dynamische werking en de manier waarop ze nieuwe generaties betrekken met het lokale erfgoed van een klein Haspengouws dorp. Ze hebben zo onder meer verschillende projecten gedaan met de lagere school en organiseren ze publieksactiviteiten die goed gesmaakt worden door de lokale bevolking. Afbeelding Weckpot: http://www.lininhetgroen.be/actueel

 • Reveilmoment op 1 november

Net als op meer dan 100 plaatsen in Vlaanderen zal ook Martenslinde meedoen aan het Reveilmoment. Rond 16u45 zal op het kerkhof van Martenslinde stil gestaan worden bij de overledenen. Twee inwoners van Martenslinde (Jeannine Vanherle en Carmen Thysen) zullen dan, na de zegening der graven, enkele luisterliederen zingen op het kerkhof.
 

 • Petanque
Iedere donderdag avond om 19u (van begin juni tot eind oktober), wordt er petanque gespeeld op het Pachtershofpleintje.  Iedereen is van harte welkom! Aan de gemeente vragen wij om, tegen volgend jaar, een tweede speelbaan aan te leggen.

VERLEDEN 

 • Kermis op 23 en 24  juni 2018
 • Samen met vele verenigingen in Martenslinde zal ‘Lin in het groen’ een bijdrage leveren aan dit jaarlijks dorpsgebeuren. (meer info volgt later)
 • 20 februari en 27 april 2018 Natuurproject
  Met de kinderen van het 4e en 5e leerjaar van de gemeentelijke basisschool De Halte werd op 20 februari, onder begeleiding van Liselotte Bollen van Natuurpunt Educatie, aan de wilgentunnel in het Wilderpark en de takkenwal aan Klein Wilder gewerkt.
  Op 27 april werd een natuurexploratie-wandeling gemaakt in het nieuwe Stentelerbos en het Wilderpark. Samen genoten we van zoveel moois in onze onmiddellijke omgeving.
 • Erfgoeddag op 22 april 2018
  Dit jaar stond deze dag in het teken van ‘kiezen’. ‘Lin in het groen’ koos ervoor om zich te richten op ‘feesten en vertier’.
  Tijdens die bijeenkomst, die plaats vond in zaal de Linde, werd aandacht besteed aan de kermis, de processie en aan de cafés. Vooral de cafés kregen ruime aandacht. Ze waren vroeger immers prominent aanwezig in het dorp en zijn dus een stukje erfgoed van ons dorp! Ze waren een ontmoetingsplaats voor velen. Vooral bij de kermis en de processie werden ze goed bezocht. Maar ook voor het verenigingsleven waren ze van belang als plaats waar men elkaar zag en sprak.
  (De historie van de cafés in Martenslinde werd verwerkt in een boek en is te koop voor 12€.)
  De bijeenkomst werd bijgewoond door vele mensen, zowel van Martenslinde als van  daarbuiten.. De zaal zat afgeladen vol. Er waren lezingen, er werd gezongen, er was een expositie van processiekleren, de werkjes (stambomen) van de schoolkinderen waren te zien, er werd ook gezellig gebabbeld. Kortom een geslaagde dag met veel enthousiaste mensen!
 • Erfgoedproject op school
  Op 29 maart werd met de kinderen een erfgoedproject rondom het thema: ‘herdenken, begraven, rituelen, voorouders en stamboom’ verricht. De kinderen maakten kennis met het kerkhof van Martenslinde. Diverse onderwerpen zoals: ‘Wat weten we over de mensen die hier begraven zijn? Welke symbolen staan er op de graven? Hoe kunnen we het kerkhof verfraaien?’kwam aan de orde.
 • GouwGoed (Een aanrader voor het lager onderwijs)

         Op donderdag 13 maart 2018 ging dit project  door voor alle leerlingen van de lagere school 'De Halte' van Martenslinde.
           Surf naar:  http://www.erfgoedhaspengouw.be/erfgoededucatie/gouwgoed/
          Je vindt ook informatie op deze website onder 'Erfgoed - eigenzinnige erfgoedpraktijken'. 
           http://www.lininhetgroen.be/eigenzinnige-erfgoedpraktijken 

 • Dialectproject met de schoolkinderen
  Op 30 januari kregen alle kinderen van school De Halte een les in het dialect van Martenslinde . Dit jaar was het onderwerp: ’het dialect’. Aan dit project werkten mee:  Ninette Motten, Yolande Jans, Manuel Thijs, Lambert Loix, Mai Gijsen en Jeannine Vanherle.
 • Nieuw project: ‘Ontspanning in het verleden : Voor komend jaar staat er een nieuw project in de steigers. Dit project focust zich op aanwezigheid van cafés en drankgelegenheden in Martenslinde in de vorige eeuwen. Ook de diverse spelen die ’s zondags of bij feestelijke gelegenheden gespeeld werden, zullen in kaart gebracht worden. Een van deze spelen zijn de kegelbanen waarvan er enkele aanwezig waren in het dorp. Maar niet alleen spelen voor volwassenen, ook kinderspelen van vroeger zullen meegenomen worden in dit project.
 • In dit project, dat ondersteuning gekregen heeft van Erfgoed Haspengouw zullen we in de archiefstukken opzoeken welke drankgelegenheden en drankverkopers er eertijds in Martenslinde waren en door interviews met inwoners van Martenslinde gaan we ook de cafés in het recente verleden in kaart brengen.
 • Rond de zomer van 2018 plannen we vervolgens een feestelijke bijeenkomst waarbij de bezoeker  een glas kan drinken in een van de ‘vroegere’ cafés van Martenslinde en er ‘ouderwetse’ spelen, waaronder kegelen kan spelen.
 • Mocht u meer informatie hierover hebben of mocht u mee willen werken aan dit project, aarzel niet een van leden van ‘Lin in het groen’ te contacteren! (Meer gegevens over de precieze datum van dit feest volgen later.)
 • Erfgoedmarkt

  Op 22 oktober is er weer de jaarlijkse Erfgoedmarkt. Dit jaar vindt die plaats in Sint Truiden in de Begijnhofkerk
  ‘Lin in het groen’ neemt deel aan deze activiteit en zal er samen met vele andere erfgoedverenigingen in de regio laten zien waar ze mee bezig is.

  Toegang van 13 tot 18 u . De toegang is gratis
 • 24 en 25 juni: ‘Lin Kermis’ 
  Zoals elk jaar is er het laatste weekend van juni kermis in Martenslinde. Op zaterdag 24 juni vanaf 18 u is er ‘kermiscafé’ met springkastelen, frituur en een DJ (Le fout Coq) en op zondag 25 juni is er kermiskoffie’ waar je tussen 14 en 16 u koffie met Brusselse wafels kunt eten en voor de kinderen zijn er speciale attracties!
  15 juni en 20 juli: Onderhoud van het kerkhof in Martenslinde
 • Samen met de groendienst van de stad Bilzen en ‘Lin in het groen’ zullen weer een aantal vrijwilligers van Martenslinde helpen om het kerkhof pesticide-vrij te onderhouden. Van 14u tot 16u wordt er weer gewerkt op het kerkhof. Iedereen is welkom.en na afloop is er weer koffie en vlaai
 • 13 mei Jubileum van School 'De Halte' Voor haar 10-jarig jubileum houdt de school een feestelijke bijeenkomst, waar kinderen en (groot)ouders ook voor uitgenodigd worden. ‘Lin in het groen’ wil op die dag ook een steentje bijdragen en zal informatie geven over de archeologische vondsten en zal ook een fotoreportage van onze samenwerking laten zien. (Voor meer info hierover, zie website van de school)
 • 13 april ‘vergroening’ van het kerkhof: Met een groep enthousiaste vrijwilligers heeft het kerkhof van Martenslinde een fraaie onderhoudsbeurt gekregen. Er zijn ook wat buxussen geplant.  Na afloop van het werk werden de vrijwilligers getrakteerd op koffie en taart (gekregen van het gemeentebestuur van Bilzen).
 • 13 april Bermonderhoud: Traditiegetrouw hebben we de berm aan de Buitenbank een ‘voorjaarsonderhoudsbeurt’ gegeven. De berm ligt er nu prachtig bij met vele bloeiende plantjes, zoals vergeet-me-nietjes, maagdenpalm en geraniums. Nieuw is ook dat het prieeltje waar de drie lindes staan, nu ook van groen is voorzien. Er werd maagdenpalm, gele dovenetel en enkele buxusjes geplant. Zo wordt ook dit stukje midden in het dorp fraai groen!
 • 23 maart Archeologieproject: Samen met archeoloog Tim Vanderbeken werden de vondsten, die we op onze prospectietochten gevonden hebben, geïdentificeerd. Enkele bijzondere vondsten zijn zeker de artefacten uit de IJzertijd! Ook nogal wat materiaal uit de Franse tijd werd gevonden. We gaan stug door en zullen de komende maanden nog wat prospecties doen.
 • 10 maart Dialect op school: Voor de leerlingen van de lagere school De Halte werden er dit jaar weer lessen gegeven in het dialect . Thema dit jaar is :’ Pasen, de vasten, carnaval’. De lessen werden gegeven door vrijwilligers uit Martenslinde. Dit zijn: Jeannine Vanherle, Jean Vangronsveld, Paula Hardy, Johnny Vanherle en Jos Simenon
 • Op zondag 20 november vond de feestelijke bijeenkomst plaats in zaal de Linde ter gelegenheid van de uitgave van het boek: “Martenslinde. Een historische kijk op het dorp en zijn inwoners” (auteurs: Katrien Bruggeman en Frans Maurissen). Het was een druk bezochte bijeenkomst waar, aan de hand van twee lezingen, een kort overzicht gegeven werd over het leven in Martenslinde in de 19e eeuw.
 • Het boek is te verkrijgen (25 €) bij Katrien Bruggeman, Stintelaarstraat, 4 in Martenslinde (bruggeman@stintelaar.be) en bij Ludo Swinnen, Klein Wilder 1. (Swinnenludo@hotmail.com)
             http://www.lininhetgroen.be/boek-over-martenslinde-1
 • 27 oktober: Uitreiking van de Milieuprijs 2016 van de stad Bilzen. De gemeentelijke basisschool De Halte te Martenslinde kreeg deze prijs voor haar inzet voor het leefmilieu en de natuur. Deze school heeft gedurende verschillende jaren projecten uitgevoerd, zowel in de school als in de omgeving, die de kinderen betrekken bij de natuur en het milieu. Het laatste jaar is er de aanplanting van het nieuwe bos op het Stentelerveld, de bouw van een takkenwal en de wilgentunnel in het Wilderpark.
 • Op zondag 11 september vond de feestelijke onthulling van het kunstwerk “…x individuele verbondenheid plaats op het Kerkplein in Martenslinde. Het was een bijzondere aangelegenheid. In aanwezigheid van de kunstenaar Petrus Vanlessen, de burgemeester Frieda Brepoels en de schepen Guy Swennen, werd het kunstwerk voorgesteld aan de inwoners van Martenslinde die in grote getale gekomen waren. Het evenement werd opgeluisterd met liederen gezongen door het koor De Lindebloesem uit Martenslinde en de kinderen van de basisschool de Halte hadden gezorgd voor mooie ‘tafelversiering’ die helemaal in het teken van ‘de linde’ stond!
  Het is een kunstwerk van en voor het dorp en aan de reacties van velen was duidelijk te zien dat men het erg kon waarderen.
  Een dergelijk feest in het dorp is een prachtige gelegenheid om de verbondenheid, waar het werk over gaat, tot uiting te brengen. Voor meer informatie over dit werk zie: www. petrusvanlessen.com
 • Op 25 juni:  Zomerfeest georganiseerd door de Bond in zaal de Linde. Presentatie van het archeologieproject: “de zoektocht op de velden” door ‘Lin in het groen’. (definitief programma volgt).
Op de Erfgoeddag (Erfgoed Haspengouw) (24 april) heeft ‘Lin in het groen’ gezorgd voor een ruim en gevarieerd programma.
De ochtend begon met een mis in het Linners dialect in de Sint Martinuskerk van Martenslinde. Pater Lambert Maurissen was de voorganger. Het was een mis in ‘oude stijl’, zelfs een “garde Suisse” was erbij!. De misviering werd opgeluisterd met prachtige muziek. Hiervoor zorgden de harpiste Barbara Difilippo en pianist Willy Appermont. Het plaatselijke kinderkoor, samen met het koor De Lindebloesem uit Martenslinde en Jeannine Vanherle zorgden voor de zang van menig mooi lied (allemaal in het dialect!). De kerk zat helemaal vol met zowel inwoners uit Martenslinde als van daar buiten.
Tijdens de middagpauze werd er gezorgd voor een stevige ‘boerenlunch’ in zaal de Linde. Ook hier waren er veel deelnemers en de sfeer was er bijzonder gezellig.!
Na de middag werd in dezelfde zaal een dialectquiz gehouden, werden er dia’s en een film vertoond over het ‘leven in Lin’ . Er was een tentoonstelling van oude foto’s, oude materialen en werktuigen,  , informatie over de kapelletjes in Lin en ook de uitrusting van de oudste schutterij van Martenslinde werd er getoond!  Dit alles verliep in een zeer aangename sfeer.
 • Op 24 maart 2016 is er een Natuurproject met de leerlingen van de derde graad van school de Halte te Martenslinde. We bouwen er een grote wilgentunnel en doen dit samen met mensen van Natuurpunt. Alle (groot)ouders en sympathisanten zijn van harte welkom. De activiteit start om 13 u. vlakbij de brug in het Wilderpark.Voorbereiding van de wilgentunnel start vanaf 11u. Helpers zijn dan al welkom in het Wilderpark!
 • 15 jan. 2016: Dialectproject op school. Meer informatie over de afloop van dit project heel binnenkort onder de knop "ERFGOED"
 • 5 dec. 2015: Op een stuk grond van 4 hectare, gelegen dichtbij het Wilderpark (eind Stintelaarstraat en Klein Wilder) zal een inheems bos aangelegd worden. In totaal worden er 8000 inheemse bomen, waaronder inlandse eik, es, linde en haagbeuk, aangeplant.
De aanplanting gebeurde tussen 1 en 11 december. De Groendienst van Bilzen had de regie in deze aanplantactie.De kinderen van de scholen van Martenslinde en Waltwilder namen deel aan de actie en het groot publiek kon op 5 december ook een handje toesteken.
 • Oktober - december 2015: Archeologische wandelingen. Prospectiewandelingen 'op zoek naar sporen van de vroegere bewoners' worden georganiseerd tussen oktober en december 2015. De wandelingen worden begeleid door Tim Vanderbeken, archeoloog van Zolad+ en vinden plaats in Martenslinde. Voor informatie over deze wandelingen, neem je contact op met Ludo Swinnen.     swinnenludo@hotmail.com
 • Op 17 oktober 2015 vindt de Erfgoedjaarmarkt, georganiseerd door Erfgoed Haspengouw, plaats in het Paenhuys in Riemst. ‘Lin in het groen’ zal er ook aan deelnemen. Meer info hierover op. www.erfgoedhaspengouw.be
 •   Op 13 oktober: Wandeling ‘op zoek naar sporen van vroegere bewoners van MartenslindeOnder begeleiding van Tim Vanderbeken, archeoloog van ZOLAD+, maken we een zoektocht in de velden van Martenslinde.Samenkomst om 14 u aan de kerk van Martenslinde. Duur wandeling: tot maximum 16 u.(2u). Iedereen is welkom. Stevige schoenen of laarzen worden aanbevolen voor deze wandeling
 • 28 september: Lezing door archeoloog Tim Vanderbeken in het kader van het project 'op zoek naar sporen van de vroegere bewoners in Martenslinde'. Samenwerking tussen Zolad+ en 'Lin in het groen'.
  • Locatie: Zaal de Linde in Martenslinde (vlak bij de kerk)
  • Tijdstip: 20u
  • Vooraf inschrijven via email: info@lininhetgroen.be
 •  1 september: Marie Josee Brepoels wint de fotozoektocht (4 juli)  'SPOREN VAN HET VERLEDEN' en zal daarom 4 bioscoop tickets ontvangen. Proficiat.       
 •  Op 4 juli werd er een zoektocht georganiseerd naar “sporen van het verleden” van Martenslinde. Dit spel kon gespeeld worden in gezinsverband maar is ook bedoeld om jongeren kennis te laten maken met het verleden van het dorp.
 •  Deze zomer starten we met een dialectproject. Hiervoor worden gesprekken gevoerd, uiteraard in het dialect, met inwoners die dat dialect nog kunnen spreken. De gesprekken worden opgenomen zodat ze bewaard blijven voor de toekomst. Het is de bedoeling om in mei van 2016 een dialectnamiddag te organiseren in Martenslinde. Meer info hierover volgt later.
 •  Op 4 juli organiseert de gezinsbond haar jaarlijks Zomerfeest in Zaal de Linde. Op dit feest stelt ‘Lin in het groen’ het project ‘Word de vrijwilliger van je straat’ voor. Voor dit project worden vrijwilligers gezocht die willen meehelpen om Martenslinde schoon en gezellig te houden. De attributen voor dit project zijn: een hesje voorzien van het opschrift ‘Vrijwilliger’, handschoenen, een zwerfvuiltang en vuilniszakken. Wil jij meedoen aan dit project, kom dan naar het Zomerfeest of vraag info bij Ludo Swinnen.
 •  Op 30 juni is er een bijeenkomst geweest met de kunstenaar, Petrus Vanlessen en geïnteresseerde inwoners van Martenslinde over het kunstwerk dat Bilzen wil plaatsen in ons dorp.Met Petrus Vanlessen hebben we uitgebreid gepraat over mogelijke thema’s voor dit kunstwerk en ook zijn we de omgeving gaan verkennen op zoek naar een geschikte plaats voor het werk. Uiteraard zal het werk ‘een stukje geschiedenis van Martenslinde’ in zich dragen! De kunstenaar zal dit nu uitwerken en aan ons terugkoppelen. We zijn echt benieuwd wat het zal worden!
 •  Op 9 juni hebben de vrijwilligers van ‘Lin in het groen’ de berm aan de Buitenbank een opknapbeurt gegeven. Er was aardig wat werk want de talrijke paardenstaarten groeien zeer goed!! We gaan ervan uit dat het volgend jaar alleen maar beter kan worden!
 • 2 juni 2015: project met de kinderen van school De Halte in Martenslinde rondom het thema: ‘hoe was de school 100 jaar geleden?’ en ‘hoe zag het dorp er vroeger uit?’ Op die dag hebben de kinderen les gekregen zoals dat er eertijds aan toeging. Er was een ‘ouderwetse’ pastoor en een ‘ouderwetse’ meester die ‘streng maar rechtvaardig’ de kinderen instrueerde over wat mag en niet mag. Ook werden er tijdens de speeltijd ‘ouderwetse’ spelen gespeeld. De leerkrachten zagen er erg deftig uit. De juffrouwen waren als nonnetjes verkleed en de meesters helemaal in een deftig zwart pak. Maar ook de kinderen zagen er pico bello uit. Sommigen hadden heuse ouderwetse kleren aan en veel meisjes hadden witte strikken in het haar. Echt mooi was dat! Na de middag was er een fotozoektocht in het dorp op zoek naar restanten uit het verleden. De kinderen moesten oude gebouwen of restanten van gebouwen zoeken en op dezelfde plaats met de IPad een foto maken van de huidige situatie. Onderweg kregen ze ook nog een appel van de lokale fruitboer en ook appelsap. Na afloop was er de plechtige onthulling van de fotoplaat aan de school. In aanwezigheid van schepen Steegen en Swennen waren alle kinderen een beetje getuige van een stukje geschiedenis van hun school.