Doelstellingen

 

De vereniging ‘Lin in het groen’ werd opgericht in 2013 en heeft tot doel:

  • het bevorderen van de kennis van de plaatselijke geschiedenis, de folklore en de natuur van Martenslinde
  • het stimuleren van de belangstelling voor natuur en erfgoed van Martenslinde
  • het vastleggen en inventariseren van de verworven kennis en deze doorgeven aan anderen teneinde deze te bewaren voor komende generaties
  • het meewerken aan initiatieven van andere verenigingen die tot doel hebben: de historische en natuurlijke waarden van de regio Haspengouw te conserveren.

 
Dit willen we bereiken door:

  • het stimuleren en het verrichten van historisch onderzoek
  • het stimuleren van het verwerven van kennis op het gebied van milieu en natuur
  • het vastleggen van de resultaten van dit onderzoek en deze beschikbaar te stellen voor geïnteresseerden.
  • het organiseren van activiteiten waarbij het erfgoed en/of de natuur van Martenslinde centraal staan
  • het uitgeven van een tweemaandelijkse Nieuwsbrief
  • het deelnemen aan activiteiten van andere erfgoedorganisaties en natuurverenigingen.