Welkom

Beste bezoeker,
 
Welkom op de website van ‘Lin in het groen’
 
Op deze website brengen we informatie over het erfgoed van Martenslinde en verwante onderwerpen.

Als vereniging zet ‘Lin in het groen’ zich in voor behoud van het erfgoed van Martenslinde. Ze doet dit door het bestuderen, het documenteren en het toegankelijk maken van het historisch erfgoed van Martenslinde. Door allerlei activiteiten, o.a. met de schoolkinderen, proberen we een actieve bijdrage te leveren aan het behoud van het erfgoed.
Door het plaatsen van foto’s en andere documenten op de website informeren we belangstellenden over onze bevindingen en onze plannen.

Als vereniging zetten we ons ook in voor het behoud en het in stand houden van de natuur en het leefmilieu in Martenslinde. Ook over activiteiten rondom dit onderwerp informeren we de bezoekers van onze website over onze projecten en over onze plannen.

Omdat we er naar streven om een zo groot mogelijk draagvlak te creëren voor ons werk, stellen wij het zeer op prijs als mensen onze website bezoeken en ons hun opmerkingen en suggesties kenbaar maken.

‘Lin in het groen’ hecht heel veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens, en dit in het kader van Europese GDPR verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016.
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van onze kerntaken, zijnde verzamelen, verwerken, communiceren, kennisdeling, verspreiden van nieuwsbrieven, publicaties en opslaan van alle gegevens omtrent erfgoed, en instandhouding van milieu en natuur in Martenslinde. U heeft het recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van al uw persoonsgegevens.
Voor de bovenstaande doelstellingen houden wij volgende gegevens bij: persoonlijke identiteitsgegevens, foto- en/of camerabeelden en geluidsopnames.
Wij gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen. Deze gegevens geven wij nooit door aan derde partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.
 

 

 
 
 
 

 

Met vriendelijke groeten,

Katrien Bruggeman
voorzitter